Kjøps- og leveringsbetingelser for Reiselyst og Norwegian Cruise Center AS


Les våre reisevilkår nøye og spør ved usikkerhet, Reiselyst og Norwegian Cruise Center AS(heretter kalt NCC) forholder seg til vilkårene under. NCC verken markedsfører eller selger individuelle pakkereiser med fly i egen regi, men kan selge fly separat uavhengig av landarrangement og videreformidle pakkereiser. Vi anbefaler oftest å kjøpe fleksible flybilletter direkte hos flyselskapet, og alltid betale med kredittkort som sikkerhet ved en eventuell konkurs hos flyselskapet.

Det gjelder forskjellige aldersgrenser og regler for bestilling av reiseprodukter, bestilleren må være fylt 18 år ved reservasjoner. Ved cruise må en person pr lugar/familie være fylt 21 år, og det må alltid gis en skriftlig tillatelse fra foreldre til denne personen hvis noen i reisefølget er under 21 år. Ved eventuell graviditet må et cruise være avsluttet før 24. svangerskapsuke begynner og legeattest på engelsk som bekrefter at den gravide er frisk nok til å reise, samt når fødsel er forventet, tas med. Minimumsalder på barn ved cruisereise er 6 måneder, 12 måneder hvis man er 3 dager eller mer i sjøen uten å gå til havn, f.eks. ved transatlantiske cruise.

Sjekk tilsendt faktura/reisebekreftelse og eventuelt andre dokumenter nøye ved mottagelse. Sjekk at navn er stavet korrekt og at datoer og annet er i henhold til bestillingen. Kontakt oss umiddelbart om noe ikke skulle stemme. Du som kunde er selv ansvarlig for å sjekke at alle dokumenter er riktig. Vær oppmerksom på at detaljer som oppgitte setenummer, lugarnummer osv. ikke kan garanteres, det gis ingen form for kompensasjon hvis dette endres så lenge man har fått riktig klasse/kategori.

Bestilling og betaling
Bestillingen er bindende for den reisende når NCC har mottatt skriftlig bekreftelse på tilbudet. Det samme gjelder evt. elektronisk bestilling via Internett. Vær oppmerksom på at det ikke er angrerett på bestilling av reiser.

For noen reiser vil reisedokumentene utstedes ved bestilling og må da betales samtidig, dette vil bli oppgitt i tilbudet, det samme gjelder hvis det er aktuelt å delbetale en reise. Det kan være varierende betalingsbetingelser for forskjellig typer reiser, tjenester eller billetter, betalingsregler oppgis alltid i tilbudet før fakturering.

Hovedforfall er normalt 30 dager før avreise, men kan avvike da våre leverandører har forskjellige regler. Hovedforfall for cruise med NCL er for eksempel normalt 40 dager før avreise avhengig av lugarkategori. Cruisedokumentene utstedes ved betaling. Ved bestilling kortere tid før avreise enn hovedforfall forfaller hele reisens beløp ved bestilling. I tilfelle flybilletter selges, og ikke er del av en pakke, forfaller disse til betaling og blir utstedt samme dag som de bestilles. Vi aksepterer betaling med Visa og Mastercard kostnadsfritt, men dette må opplyses om på forhånd og hovedfakturaen forfaller til betaling 40 dager tidligere enn ved bankoverføring. Eventuelt andre betalingsregler oppgis ved bestilling. Hele reisen, inkludert evt. forsinkelsesrenter, gebyrer m.m., skal normalt være innbetalt før reisedokumenter sendes ut. Flybilletter, med og uten hotell- eller transfer, utstedes og betales ved bestilling.

Priser og avvik
Alle priser er inkludert mva. Prisen som er avtalt og fakturert kan bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom bestilling og avreise skjer endringer i valuta, transportomkostninger, herunder brennstoff, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner som er anvendt i beregning av prisen for reisen. Prisforandringene skal gjenspeile den aktuelle mer/minstepris som følger av slike endringer som nevnt i forrige avsnitt, og tidspunktet som er lagt til grunn for beregningene. Den avtalte prisen kan ikke endres overfor kunden de siste 20 dager før pakkereisen starter, selv om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Øker den avtalte prisen med mer enn 10% som følge av slike endringer, har kunden rett til å heve avtalen uten kostnader. Kunden må i tilfelle gi arrangøren eller reisebyrået skriftlig beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at beskjed om prisforhøyelse er mottatt. Alle priser gis i NOK og ingen valutaendring vil bli avregnet hvis ikke annet er oppgitt i tilbudet.
Spesielt for cruise: 
Det kan påløpe mindre tilleggsavgifter fra andre lands myndigheter under cruiset som ikke kan forhåndsbetales, f.eks. 10% spansk avgift på alkoholholdige drikker når skipet ligger i havn. På enkelte cruise kan det være gebyr for innreisedokumenter i enkelte havner.

Endring
Endring av navn eller reise regnes som avbestilling og ny bestilling, se regler for avbestilling. For noen billettyper kan leverandøren godta endringer mot gebyr, kontakt oss for nærmere informasjon i hvert enkelt tilfelle.

Avbestillingsbeskyttelse
Avbestillingsbeskyttelse må eventuelt kjøpes når reisen bestilles. Forsikringen koster 6% av hele reisens kostnad og kan kjøpes hos NCC eller ditt forsikringsselskap. En helårs reiseforsikring med en avbestillingsbeskyttelse kan i mange tilfeller være det beste alternativet, se www.gouda.no for informasjon om forsikring og vilkår.

Generelle avbestillingsregler
Ved avbestilling av flybilletter refunderes kun flyskatter minus kr. 300 i avbestillingsgebyr pr billett uansett tidspunkt for avbestilling, endring regnes som avbestilling. Ved avbestilling av overnatting, leiebil m.m. før forfall belastes kr. 300 i avbestillingsgebyr, etter reisens forfall ingen refusjon. Ved avbestilling av cruise før hovedforfall gis ingen refusjon av evt. delinnbetaling, etter hovedforfall gis ingen refusjon av cruiseprisen. Ved avbestilling av andre reiseprodukter oppgis reglene spesielt. Avvik av ovennevnte kan forekomme på grunn av regler fra leverandør.

Forsikring
Den reisende må selv sørge for nødvendig reiseforsikring, forsikring kan kjøpes hos NCC eller hos ditt forsikringsselskap.

Forsinkelser
Flyforsinkelser kan oppstå som følge av værforhold, teknisk feil og lignende og en flyforbindelse kan som følge av dette være tapt. Ved slike uforskyldte forsinkelser vil normalt flybilletten bli forandret til første ledige forbindelse av flyselskapet. Hvis forsinkelsen skulle medføre ekstra overnattinger eller innhenting av reiserute, vil flyselskapet og/eller reiseforsikringsselskapet normalt dekke dette. NCC er ikke ansvarlig for slike utgifter og krav må sendes flyselskapet/reiseforsikringsselskapet. Vi anbefaler at kunden re-bekrefter eller sjekker sin flyretur senest 72 timer før avgang til sitt flyselskap ved reiser utenfor Europa pga eventuelle endringer i avgangstider etc.

Ansvarsforhold
NCC påtar seg ikke ansvar for forhold vi ikke er herre over, herunder ruteendringer, forsinkelser og følgeskader av dette. Vi påtar oss heller ikke ansvar for forsømmelser fra kundens egen side, husk at foreldres ansvar for barns handlinger kan være annerledes enn i Norge. Merutgifter og tap som oppstår på grunn av konkurser, streiker, start- og landingsforbud, forsinkelser, værforhold eller andre forhold som ikke skyldes forsømmelse fra NCC’s side, må bæres av den reisende selv. Dersom videre reise eller hjemreise må skje utenom den fastsatte reiserute, må alle ekstraomkostninger dekkes av den reisende. Se reglene for din reiseforsikring vedrørende eventuell dekning av slike merutgifter. De deltagende flyselskap kan ikke holdes ansvarlig for episoder og hendelser som oppstår utenfor selskapenes fly og lokaler. For reiser med Norwegian Cruise Line finner du alle detaljer www.ncl.com

Krig, pandemier og katastrofer
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punkt inntreffer på reisen og dette innebærer en reell risiko for kunden. Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

Klager
Hvis den reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet, hvis ikke dette fører frem så skal kunden kontakte vår lokale agent. Kontaktinformasjon finnes på mottatte dokumenter. Hvis kunden føler han ikke får den hjelp som behøves, skal NCC kontaktes umiddelbart til vår 24 timers vakttelefon +47 970 15150. Påberoper kunden seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon. Reklamasjon som den reisende mener trenger behandling etter hjemkomst, skal sendes NCC snarest etter hjemkomst. Reiselyst og Norwegian Cruise Center AS er medlem av Norsk Reiselivsforum/Pakkereisenemda, les mer om klagemuligheter her: https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/

Pass, visum, vaksiner
Du må alltid ha med pass på reiser utenlands(gyldig 6 mnd etter avsluttet reise) . For norske statsborgere kreves det ikke visum til USA. Norske statsborgere som skal inn i USA eller mellomlande i USA må ha gyldig biometrisk pass. Man må også søke om innreisegodkjennelse på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest 72 timer før avreise hvis man ikke allerede innehar et godkjent visum, passinformasjon må også oppgis til oss ved bestilling av flybilletter. Det finnes en rekke andre destinasjoner, Canada, Australia, Sør-Afrika m.fl., hvor det kreves at norske statsborgere søker visum eller gjør innreiseforberedelser, som f.eks. vaksiner, dette vil bli informert om av oss på forhånd. Du er selv alltid ansvarlig for at du oppfyller alle innreisekravene til det landet du reiser til. For statsborgere av andre land enn Norge må du selv skaffe deg all informasjon om innreisekrav, ved usikkerhet må den enkeltes ambassade kontaktes før bestilling av reise.

Drammen, 15. oktober 2022BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I REISELYST OG NORWEGIAN CRUISE CENTER AS
jfr. Personopplysningsloven
Personvern er viktig for oss og vi følger EUs personvern-forordning som gjelder i Norge fra 20. juli 2018.
 
Formål og grunnlag
Personopplysninger hentes inn i henhold til loven for
- å oppfylle en avtale med den registrerte
- å ivareta den registrertes vitale interesser

Behandlingsansvar
Reiselyst og Norwegian Cruise Centers daglige leder har ansvaret for gjennomføring av personopplysningsloven i bedriften.

Digital lagring
All lagring av persondata foregår på egen server eller på server hos vår leverandør av regnskapsdata; Visma .
Tilgang til og utlevering av data
Våre ansatte har full tilgang til all digital informasjon. Vårt regnskapskontor får den informasjon de trenger, se forøvrig oversikten under. Bortsett fra disse, deler vi ingen informasjon om våre kontakter med andre.

Innsyn
Våre kunder og kontakter har rett til:
- innsyn (vi sender en utskrift av lagret informasjon på forespørsel)
- korrigering
- sletting («rett til å bli glemt»)

Ved sletting av kontakter
Når en kontakt dør, krever å bli glemt eller slettet i våre registre gjelder følgende prosedyrer:
- Kontakter som ikke er eller har vært kunder, all informasjon vil bli slettet
- Kunder vil bli fjernet fra våre systemer, men kan kun settes inaktiv i vårt regnskapssystem i forhold til gjeldende regnskapslov. Det betyr at basisinformasjon, som navn, adresse, reise- og fakturahistorikk vil være tilgjengelig selv om kontakten er «glemt».

INFORMASJON
Digitalt lagrede personopplysninger av:
- Kontakter (personer som har bedt om å få tilsendt brosjyre og/eller nyhetsbrev e.l.:
Navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer, e-post, kildeinformasjon og informasjonskategori deles ikke med noen.
- Kunder (personer som har kjøpt reise, eller har reist med oss):
Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, passinformasjon, telefonnummer og dietter deles med fly- og cruiseselskap, overnattingssteder og andre leverandører der dette er påkrevet

Kildeinformasjon, kategori, notatfelt, aktivitet og oppfølgningshistorikk deles ikke med noen.
E-post, pårørendes navn og telefonnummer deles med cruiseselskap.
Deltakerliste deles med deltakere og reiseledere på gruppereiser.
For mer detaljert informasjon ta kontakt med oss på telefon 32 26 58 90 eller post@reiselyst.no